PREGUNTES FREQÜENTS

Manlleu Quatre és un grup de suport a les empreses, ciutats i comerços per ajudar-los a avaluar el que han de fer per aplicar les tecnologies digitals en el seu dia a dia.

En una primera fase en què Manlleu Quatre farà una avaluació de les capacitats actuals de l’empresa, no hi ha cap cost i simplement cal dedicar dues hores per fer un qüestionari molt senzill.

Es tracta de detectar les prioritats, els àmbits i les àrees tecnològiques en que és més recomanable que l’empresa comenci a fer el seu procés de digitalització.

Manlleu Quatre aportarà i suggerirà els experts i empreses adequades en funció dels àmbits en que sigui recomanable el procés suggerit.

Sí. Manlleu Quatre també pot ajudar les empreses a trobar les vies de finançament i d’ajuts existents per obtenir els recursos econòmics necessaris.

Sí. Aquestes accions seran el resultat del diagnòstic i assessorament personalitzat fruit de la consultoria efectuada i de l’anàlisi previ.

Sí, de manera complementària al diagnòstic i pla d’implementació s’ha de fer un pla de formació i recapacitació del personal en el que Manlleu Quatre pot fer un acompanyament complet.

No es pot dir a priori, ja que això és el resultat del diagnòstic, però amb la reflexió que la digitalització no és possible sense informació del que passa, la prioritat absoluta és tenir dades: de màquines, de processos i de consum energètic.

Si la despesa energètica està ja sota control, cal orientar l’esforç cap a la completa sensorització de màquines i a l’obtenció de dades de temps per optimitzar els processos.

Si partim que les dades d’energia son bàsiques així com la sensorització, necessària per obtenir més dades, avançarem cap a la fabricació additiva o impressió 3D, amb més o menys grau de robotització, construint les bases de dades al núvol, i més endavant la IA (intel·ligència artificial), amb el Big Data. La connectivitat és la base perquè el concepte 4.0 pugui existir i considerant que la ciberseguretat estigui present en tota la cadena.

Manlleu Quatre pretén estar al dia en tot el que fa referència a la indústria 4.0 i organitza sessions i trobades de formació, de divulgació gratuïtes per a totes les empreses i persones que ho vulguin seguir.

Sí. És una associació sense ànim de lucre que vol impulsar el lideratge del territori en la implementació de tecnologies 4.0 tant en la indústria com en l’agricultura i en els serveis per a la ciutadania en general, creant la Societat 4.0.

Sí. Qualsevol persona física o empresa pot sol·licitar incorporar-se com a membre de ple dret a l’associació simplement enviant un correu amb aquesta finalitat.

Els socis de Manlleu Quatre ho són sota un concepte similar al software lliure, de manera que actuen ajudant i explicant a altres socis a difondre casos d’èxit en actuacions en tecnologies 4.0 i actuar de referent per reforçar el desenvolupament tecnològic al territori, així com per col·laborar en accions formatives.

Sí. L’associació Manlleu Quatre facilita que els seus socis puguin rebre un assessorament específic que consisteix en el cofinançament de l’Ajuntament de Manlleu per rebre hores d’assessorament.

Contacta'ns