S’han de considerar nous elements que els diferencien respecte a la robòtica tradicional. Durant la sessió s’explicaran les característiques a tenir en compte en aquest tipus d’aplicacions (disseny, velocitats,...